Project Herinrichting Torenstraat

Het centrumgebied van Meliskerke weer laten aansluiten bij het gebruik en de wensen vanuit het dorp

De gemeente Veere kiest voor het integraal beheren van de openbare ruimte om zo goed mogelijk bij te dragen aan gemeentelijke opgaven en ambities, optimaal resultaat te halen met het beschikbare geld en de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Projecten komen daarom ook tot stand in samenwerking met de gebruikers van de openbare ruimte. Inbreng van de omgeving is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor een nieuw ontwerp. Het projectteam krijgt onder leiding van een projectleider de opdracht om alle belangen, opgaven en ambities te combineren in het ontwerp. Hierbij maken we afwegingen en keuzes tussen de vele belangen om uiteindelijk tot de beste inrichting te komen. Naast de gebruikers werken we ook al vanaf een vroeg stadium samen met de nutsbedrijven. Hiermee bereiken we dat ook het vervangen van de nutsvoorzieningen gelijktijdig met de inrichting van de openbare ruimte in één keer wordt uitgevoerd. Dit beperkt de overlast voor de direct aanwonenden flink, anders moet de weg twee keer open.

In Meliskerke heeft dit geleid tot een nieuwe openbare ruimte van het centrumgebied van het dorp. Vooraf aan de herinrichting scoorde de Torenstraat onvoldoende op basis van de criteria snelheid, intensiteit en vormgeving. Daarnaast was er door de inwoners en ondernemers van Meliskerke een dorpsplan opgesteld. Een belangrijk wens was het opstellen van een herinrichtingsplan voor het centrum van Meliskerke. Na de herinrichting sluit het centrumgebied weer aan bij het gebruik en de wensen vanuit het dorp.