Uitdaging, verantwoordelijkheid en vrijheid: daarvoor moet je bij de gemeente Veere zijn!

Een unieke werkplek aan de Zeeuwse kust

Omsloten door de Noordzee, de Westerschelde en het Veerse Meer is water in de gemeente Veere altijd dichtbij. De gemeente Veere bestaat sinds 1 januari 1997. Verdeeld over 13 historische kernen is onze gemeente voor zo’n 22.000 inwoners een thuis. De gemeente Veere is bekend om haar kust, maar Veere is veel meer dan dat. Onze gemeente kenmerkt zich door kleinschaligheid, natuur, landbouw, cultuur, toerisme en grote verscheidenheid tussen de (inwoners van de) kernen.

Werken bij Veere organisatie

Wat onze gemeente zo uniek en dynamisch maakt, is het toerisme in combinatie met de authentieke agrarische dorpen. In het hoogseizoen kunnen we door onze aantrekkelijkheid zelfs spreken van 80.000 ‘inwoners’ als gevolg van het toerisme. Ieder seizoen in onze gemeente is anders. Dat voel, proef en merk je als je in de gemeente Veere bent!

Wat onze gemeente zo aantrekkelijk maakt zorgt tegelijkertijd voor uitdagingen. We willen het landschap, de rust en ruimte graag behouden. Een plek zijn en blijven waar het fijn wonen, leven en ondernemen is. Tegelijkertijd willen we toegankelijk en gastvrij blijven voor onze bezoekers. Daar werken onze collega's elke dag met veel plezier en enthousiasme aan.

Haven van Veere

Werken bij de gemeente Veere betekent dan ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Met wat jij doet, maak je het verschil in de samenleving. We zijn betrokken en gericht op het versterken van elkaar. De lijnen zijn kort en de sfeer is informeel. Samen werken we aan onze ambities. In onze organisatie krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw steentje hieraan bij te dragen. We vinden het belangrijk om te investeren in onze medewerkers. Er zijn dan ook volop doorgroeimogelijkheden en we hebben een ruim opleidingsbeleid. Daarnaast hebben we aandacht voor jouw werk/privé balans door flexibele werktijden en een eigen thuiswerkregeling. Voor ons staat het zoeken naar maatwerk wat past bij de levensfase van een medewerker én de kaders van de organisatie centraal.

Feiten en cijfers

De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie was in 2023 45,8 jaar. Deze ligt daarmee iets lager dan het gemiddelde in de sector en neemt de laatste jaren langzaamaan af door de instroom van steeds meer jongeren. De verhouding man-vrouw is in evenwicht. In 2023 was 53% man en 47% vrouw binnen onze organisatie.

De verhouding man-vrouw is in evenwicht. In 2023 was 53% man en 47% vrouw binnen onze organisatie.

Jong Veere

Binnen onze organisatie is het netwerk Jong Veere actief. Dit netwerk is er voor Veerse ambtenaren tot 36 jaar en komt jaarlijks een aantal keer bij elkaar voor een borrel. Daarnaast kunnen leden ook deelnemen aan activiteiten van Jonge Ambtenaren Zeeland. Een mooie kans voor jonge collega’s om te netwerken en kennis uit te wisselen!

Onze organisatie

Onze organisatie telt ongeveer 280 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over vijf afdelingen: Dienstverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, en Bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een nieuw organisatie-onderdeel: Programma's en Projecten.
Dienstverlening

Deze afdeling wordt ook wel de ‘winkel’ van de gemeente genoemd. De afdeling staat aan de voorkant van de gemeente. Hier worden bijvoorbeeld vergunningen verleend en paspoorten verstrekt. De afdeling bestaat uit vier clusters: de front- en backoffice, vergunningen, informatiebeheer en toezicht en handhaving. Bij de afdeling Dienstverlening werken 56 medewerkers.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkeling Veere

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van onze gemeente. Dat betekent dat hier ruimtelijke visies, gebiedsontwikkelingen en bouwplannen voorbereid en begeleid worden. Ook de ontwikkeling en het beheer van bestemmingsplannen gebeurt op deze afdeling. In onze gemeente is toerisme een belangrijk economisch onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan kamperen, kamerverhuur, toeristische evenementen en ontwikkelingen bij en op het strand. De medewerkers van grondzaken en het grondbedrijf bereiden de strategische aan- en verkopen van grond voor. Zij maken de overeenkomsten die met vastgoedontwikkelingen te maken hebben. Tot slot is ook het onderwerp duurzaamheid op deze afdeling gewaarborgd. De afdeling bestaat uit ongeveer 35 medewerkers verdeeld over de clusters: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Toerisme en recreatie en Economische ontwikkeling. 

Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Veere Maatschappelijke ontwikkeling

De afdeling maatschappelijke ontwikkeling houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken. Hier wordt landelijk beleid naar gemeentelijk beleid vertaald in samenwerking met lokale maatschappelijke instellingen, organisaties en belangenverengingen. Op de afdeling zijn diverse beleidsonderdelen belegd. Het cluster strategie & projecten houdt zich bezig met strategisch beleid en geeft dit vorm door middel van verschillende projecten. Onder het cluster samenleving vallen cultuur, onderwijs, onderwijshuisvesting en sport. Daarnaast wordt vanuit dit cluster uitvoering gegeven aan een groot deel van de subsidies die door onze gemeente verstrekt worden om onze beleidsdoelen te realiseren. Het cluster sociaal domein is beleidsverantwoordelijk voor onder andere de beleidsterreinen jeugd, gezondheid, preventie, werk & inkomen en het Wmo-beleid. Het cluster toegang voert een deel van dit beleid uit, namelijk de Jeugdwet en de Wmo. Bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling werken 32 medewerkers, waarbij een splitsing is tussen beleid en uitvoering.

Openbare Ruimte
Openbare Ruimte werken bij Veere

De afdeling Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties. De afdeling bestaat uit 3 clusters: accommodatiebeheer, voorbereiding en beheer en beheer en uitvoering. De cluster accommodatiebeheer houdt zich bezig met beheer en verhuur van sport- en welzijnsaccommodaties en het onderhoud van gemeentelijke accommodaties. De cluster voorbereiding en beheer is verantwoordelijk voor het maken van plannen voor onderhoud en renovatie aan de hand van beheerplannen. Hieruit blijkt welk onderhoud nodig is en hoeveel budget hiervoor beschikbaar is. Plannen worden uitgewerkt in tekeningen en bestek (een beschrijving voor een aannemer). Na uitbesteding houden zij ook toezicht op de uitvoering. Tot slot verlenen de medewerkers voorbereiding en beheer ook vergunningen voor aansluiting van de afvoer op het riool en het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels. De cluster beheer en uitvoering, ook wel bekend als de gemeentelijke buitendienst, richt zich op het onderhoud aan openbaar groen, duinovergangen, sportaccommodaties en straatmeubilair. De standplaats voor deze medewerkers is de gemeentewerf in Grijpskerke. Bij de afdeling Openbare Ruimte bestaat uit 80 medewerkers.

Bedrijfsvoering
Annemieke Wassink werken bij Veere

In de afdeling Bedrijfsvoering zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Denk bijvoorbeeld aan financiën, juridische zaken, P&O, ICT en communicatie, maar ook aan Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en onze bodes. Deze afdeling zorgt ervoor dat de rest van de organisatie, met name de vakafdelingen, optimaal kan functioneren. Dat doen de medewerkers bij deze afdeling door kaderstelling, advisering en ondersteuning. Bij de afdeling Bedrijfsvoering werken 73 medewerkers.

Programma's en Projecten
Werken bij Veere programma's en projecten

Steeds vaker hebben we als gemeente te maken met projecten en programma’s die de afdelingen, en soms zelfs de gemeente, overstijgen. Om die reden is het nieuwe organisatieonderdeel Programma’s en Projecten ontstaan. Binnen dit organisatieonderdeel worden programma’s en projecten belegd die een organisatie breed karakter hebben. Binnen dit organisatieonderdeel werken in ieder geval een manager en projectleiders. Vanuit de vakafdelingen worden zo nodig specialisten in het project betrokken op verzoek van de projectleiders. De projecten zijn divers en worden bepaald door de bestuurlijke opdrachtgevers en andere partners. Bij de afdeling programma's en projecten werken 4 medewerkers. 

Laat je inspireren door de ervaringen van onze collega’s

Uitdaging, verantwoordelijkheid en vrijheid combineren met uitstekende arbeidsvoorwaarden én een unieke werkplek aan de Zeeuwse kust? Wij nodigen jou van harte uit om onze organisatie te komen versterken!
Bekijk alle verhalen

Uitgelichte vacatures

Toe aan een nieuwe uitdaging? Kom ons team versterken!

Bekijk alle vacatures

Trainee Fysieke Leefomgeving

Vacature
Ruimtelijke Ontwikkeling

De komende tijd zijn er veel kansen op het gebied van onze fysieke leefomgeving. Om deze uitdagingen aan te gaan hebben 9 Zeeuwse overheidsorganisaties de handen in één geslagen om een unieke samenwerking aan te gaan. In het najaar van 2024 starten we met het gezamenlijk opleiden van mensen vóór Zeeland in het Traineeship Fysieke Leefomgeving.

Strategisch jurist

Vacature
Bedrijfsvoering

Binnen de afdeling bedrijfsvoering zoeken wij een strategisch jurist voor minimaal 24 uur per week. Word jij onze strategisch juridisch adviseur binnen de gemeente Veere die het bestuur, managementteam en afdelingen gevraagd en ongevraagd adviseert over strategische en risicovolle dossiers en vraagstukken op het juridisch vakgebied? Wij nodigen je van harte uit om ons juridisch team te komen versterken.