Project Maatschappelijke Voorzieningen

Samen werken we aan betere maatschappelijke voorzieningen

In onze gemeente werken we al enige tijd aan het verbeteren van onze maatschappelijke voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zwembaden, schoolgebouwen, dorpshuizen en sport- en gymzalen. Deze gebouwen zorgen voor de samenhang in de kernen van onze gemeente en versterken de leefbaarheid.

Sommige van deze gebouwen hebben achterstallig onderhoud of voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. Daarom bereiden we de planning hiervan zorgvuldig voor. De investeringen in onze maatschappelijke voorzieningen zijn zo omvangrijk dat niet alles tegelijk kan. Daarom is er een knip gemaakt in twee fasen. In de eerste fase zijn de maatschappelijke voorzieningen in de volgende vier kernen aan de beurt: Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle. In sommige van deze kernen werken we nog aan de plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe multifunctionele accommodatie. In andere kernen worden bestaande maatschappelijke gebouwen al gerenoveerd of nieuw gebouwd.